Doneren

Helpt u een handje mee?

Wij zijn erg blij met mensen die willen doneren door zich in te zetten voor een ander. Zoals het helpen bij activiteiten / projecten.

RABO – NL14RABO0366170147

Geef uzelf als vrijwilliger op! Geef een groep van vrijwilligers op!

Hoe worden de donaties gebruikt?

De donaties die wij van u als vriend(in) ontvangen gebruiken wij om de kosten te dekken van de activiteiten / projecten en iedereen een “Bigi Prisiri” te bezorgen.