Welkom op onze website 06-41560840 bigiprisiri@hotmail.com

Stichting Bigi Prisiri

Veel plezier !!

MISSIE / VISIE

Stichting Bigi Prisiri staat als organisatie midden in de maatschappij met een maatschappelijk en sociaal doel. Met permanente en tijdelijke projecten zorgen wij voor een brug naar de toekomst. Met een breed draagvlak in de lokale samenleving, waarbij mensen elkaar ontmoeten en helpen. Daarmee maken wij samen uw leefomgeving nog leuker.

Het doel van de Stichting Bigi Prisiri is om minder bedeelden, de jeugd, ouderen en beginnende talenten te helpen.

Het bevorderen van culturele, sociale, educatieve activiteiten en sportevenementen.  De Stichting heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin des woords verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

Stichting Bigi Prisiri, ziet mensen graag opbloeien en zet zich graag in voor anderen. Wij motiveren / stimuleren en moedigen elkaar aan en helpen waar nodig om vooruit te komen.

Over Stichting Bigi Prisiri

“Super leuke activiteiten door de Bigi Prisiri”

“Een geweldig feest. Volgend jaar weer !!”

“Lekker samen feesten en allerlei activiteiten. Echt geweldig.”

Bestuurssamenstelling:  

Voorzitter: Dhr. L. Purperhart
Secretaris/Penningmeester: Mevr. P. Sno
Bestuurslid: Mevr. J. Doorstam
Bestuurslid: Dhr. C. Lachman

Beloningsbeleid: De bestuursleden ontvangen géén vergoeding voor hun werkzaamheden